19. april 2018
Kære naboer og boligejere,
Husk at få udfyldt og indsendt jeres mangelliste til Sarah Bangsgaard fra CPH Invest senest den 23. april 2018, så de kan registreres i forbindelse med vores kommende 1. års gennemgang.
Det er super vigtig, at I også skriver evt. mangler vedr. jeres altaner på listen (løse stikkontakter, huller i udvendige fuger osv.).
Vejledningen er sendt på mail fra CEJ til alle boligejere.
Har I spørgsmål så kontakt os gerne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

10. april 2018
Opdatering ang. branden i Tårnhusene 2 den 8. april 2018.

Søndag aften den 8. april blev brandvæsnet tilkaldt, idet der var gået ild i tårnhus 2´s affaldsskakt. Det skyldtes, at der var smidt en engangsgrill ind i skakten fra en af etagerne.
Dette betyder, at skakten skal renses. Envac, som står for affaldet, har ligeledes været ude og tjekke ”sneglen” i kælderen og endelig skal brandalarmen repareres. Udgiften for alt dette kommer ejerforeningen selv til at betale.
Hermed en opfordring til at bruge vores sunde fornuft, når vi smider affald ud, samt at brugen af enhver form for kulgril i Ejendommen er forbudt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

10. april 2018
Torsdag den 12. april kommer Boligeftersyn P/S på besøg og skal besigtige et udsnit af vores lejligheder. Det sker på vegne af forsikringsselskabet Caplloyd, der har tegnet byggeskadeforsikring på vores ejendom.
I forbindelse med de lovpligtige eftersyn skal de dels besigtige 5 af lejlighederne samt loft, kælder, varme- og teknikrummet.
De berørte lejligheder er:
st.tv.
1. tv
3. mf.
4. th.
7. th.
Alle de berørte lejligheder er informeret.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

6. feb. 2018
Vores ejendomsadministration CEJ har sendt mail til alle boligejere vedr. installation af pumpestop. Venligst bemærk deadline.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

5. feb. 2018
Idet Anders 3. th. af personlige årsager har ønsket at udtræde af bestyrelsen har Nicolai 4. th. den 4. feb. 2018 overtaget Anders´ plads. Anders fortsætter som suppleant.
Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:
Formand Susanne 7. th.
Næstformand Lars 7. mf.
Bestyrelsesmedlem Nicolai 4. th.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

2. feb. 2018
Der arbejdes stadigvæk på en brugbar løsning mht. støjen fra affaldsskakten og vi er i kontakt med ventilationfirmaet.
Venligst undgå at smide løst affald i skakten og sørg for jeres affaldsposer er forsvarligt bundet inden de smides ud.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen