6. feb. 2018 Vores ejendomsadministration CEJ har sendt mail til alle boligejere vedr. installation af pumpestop. Venligst bemærk deadline. Med venlig hilsen Bestyrelsen

5. feb. 2018 Idet Anders 3. th. af personlige årsager har ønsket at udtræde af bestyrelsen har Nicolai 4. th. den 4. feb. 2018 overtaget Anders´ plads. Anders fortsætter som …

2. feb. 2018 Der arbejdes stadigvæk på en brugbar løsning mht. støjen fra affaldsskakten og vi er i kontakt med ventilationfirmaet. Venligst undgå at smide løst affald i skakten og …