5. feb. 2018

Idet Anders 3. th. af personlige årsager har ønsket at udtræde af bestyrelsen har Nicolai 4. th. den 4. feb. 2018 overtaget Anders´ plads. Anders fortsætter som suppleant.
Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:
Formand Susanne 7. th.
Næstformand Lars 7. mf.
Bestyrelsesmedlem Nicolai 4. th.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen